Odemkněte potenciál systému POHODA

14.4 Řidiči

Řidiči

Zaměstnanci, u kterých zatrhnete pole Řidič v agendě Personalistika, budou automaticky zařazeni do seznamu řidičů a převedou se také jejich základní údaje.

Pro snadné a rychlé vyplňování údajů v jednotlivých agendách uveďte do agendy Řidiči jména řidičů. V poli Typ pracovníka vyberte, jedná-li se o zaměstnance či podnikatele. Tento údaj má vliv na rozlišení výpočtu cestovních náhrad. Řidiče zařaďte také do odpovídající skupiny pro určení výše cestovních náhrad, tj. minimální stravné, resp. maximální stravné apod.

Volbu Společník zaměstnavatele zatrhněte v případě, že zaměstnanec je zároveň společníkem zaměstnavatele.

Při zaúčtování cestovních příkazů společníků se v účetnictví používají jiné předkontace než při zaúčtování cestovních příkazů ostatních zaměstnanců. Předkontace jsou nastaveny v agendě Globální nastavení v sekci Cestovní příkazy.