Odemkněte potenciál systému POHODA

7.1 Základní principy

Jednoduché účetnictví bylo plnohodnotně vráceno do zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s účinností od 1. 1. 2016. Podle paragrafu 1f tohoto zákona může vést jednoduché účetnictví pouze omezený okruh účetních jednotek, jako jsou např. spolky, odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, církve apod., které zároveň musí splňovat určitá kritéria, a to:

  • jsou neplátci daně z přidané hodnoty,
  • jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč a
  • hodnota jejich majetku nepřesáhne 3 000 000 Kč.

V jednoduchém účetnictví se účtuje pouze o příjmech a výdajích peněžních prostředků (v pokladně a na bankovních účtech) do peněžního deníku, což je jedna z účetních knih jednoduchého účetnictví. Dalšími jsou kniha pohledávek a závazků a pomocné knihy o ostatních složkách majetku, např. karty majetků, karty zásob.