Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Využijte 30% slevu na nový software pro začínající podnikatele

7.1 Základní principy

Jednoduché účetnictví je plnohodnotně vráceno do zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s účinností od 1. 1. 2016. Podle paragrafu 1f tohoto zákona může vést jednoduché účetnictví pouze omezený okruh účetních jednotek, jako jsou např. spolky, odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, církve apod., které zároveň musí splňovat určitá kritéria, a to:

  • jsou neplátci daně z přidané hodnoty,
  • jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč a
  • hodnota jejich majetku nepřesáhne 3 000 000 Kč.

V jednoduchém účetnictví se účtuje pouze o příjmech a výdajích peněžních prostředků (u pokladny a bankovních účtů) do peněžního deníku, což je jedna z účetních knih jednoduchého účetnictví. Dalšími jsou kniha pohledávek a závazků a pomocné knihy o ostatních složkách majetku, např. karty majetků, karty zásob.