Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Poradíme vám, jak vybrat účetní program za rozumnou cenu. Seminář je zdarma

7.3 Předkontace

Předkontace určuje především zaúčtování dokladu do příslušných sloupců peněžního deníku, resp. rozlišuje záznamy v agendě Nepeněžní deník.

Zakládáte-li novou účetní jednotku, je seznam předkontací vyplněný standardními předkontacemi. Můžete jej samozřejmě doplnit, upravit stávající názvy a jejich zkratky, případně odstranit předkontace, které nebudete používat.

Předkontace

V agendě Účetnictví/Předkontace zvolíte pomocí pole Činnost, zda bude vybraná předkontace využívaná pro hlavní, nebo hospodářskou činnost. Na základě tohoto členění se příjmové a výdajové doklady zaúčtují do správného sloupce v peněžním deníku.

Výčet předkontací, které se týkají pouze jednoduchého účetnictví:

 • Pversb P Příjmy z veřejných sbírek – daňové
 • PNversb PN Příjmy z veřejných sbírek – nedaňové
 • Pdary P Přijaté peněžní dary mimo veřejné sbírky – daňové
 • PNdary PN Přijaté peněžní dary mimo veřejné sbírky – nedaňové
 • Pprisp P Přijaté členské příspěvky – daňové
 • PNprisp PN Přijaté členské příspěvky – nedaňové
 • Pdotace P Dotace a příspěvky přijaté z veřejných rozpočtů – daňové. Finanční prostředky přijaté na stanovený účel z veřejných rozpočtů.
 • PNdotace PN Dotace a příspěvky přijaté z veřejných rozpočtů  – nedaňové
 • PKR P Kurzový rozdíl peněžních prostředků. Kurzový rozdíl zjištěný u pokladen a bankovních účtů v cizí měně.
 • ZNcp Z Nedaňový příjem. Úbytek cenných papírů v pořizovací ceně (dlouhodobý finanční majetek).
 • qPNsú PN Splátka úvěru (bez úroků). Finanční prostředky ve formě splátky poskytnutých úvěrů.
 • fPNúvr PN Úvěr. Hodnota přijatých finančních prostředků z úvěrů.
 • VKR V Kurzový rozdíl peněžních prostředků. Kurzový rozdíl zjištěný u pokladen a bankovních účtů v cizí měně.
 • Vslužby V Služby. Výdaje za nakoupené služby.
 • Vosobní V Ostatní osobní výdaje – daňové.
 • VNosobní VN Ostatní osobní výdaje – nedaňové. Výběr peněžních prostředků na osobní výdaje (nedaňové).
 • jVNcen VN Ostatní výdaj nedaňový. Prostředky vynaložené na nákup cenin k úschově (krátkodobý finanční majetek).
 • jZcen Z Výdaje snižující základ daně. Ceniny vydané z úschovy v pořizovací ceně (krátkodobý finanční majetek).
 • kVNcp VN Ostatní výdaj nedaňový. Finanční prostředky vynaložené na nákup cenných papírů (dlouhodobý finanční majetek).
 • cVNnm VN Nákup dlouhodobého nehmotného majetku
 • cVNhm VN Nákup dlouhodobého hmotného majetku
 • fVNúvr VN Úvěr. Hodnota poskytnutých finančních prostředků ve formě úvěrů.
 • gVNsú VN Splátka úvěrů (bez úroků). Finanční prostředky ve formě splátky přijatých úvěrů.