7.5 Majetek

V jednoduchém účetnictví jsou vzhledem k jeho podstatě podporované pouze roční daňové odpisy majetku, které se automaticky účtují do agendy Nepeněžní deník. Předkontace pro zaúčtování daňových odpisů u hmotného i nehmotného majetku je automaticky nastavena na Výdaje snižující základ daně. Předkontaci můžete ručně změnit v agendě Globální nastavení/Majetek a program automaticky přeúčtuje odpisy v agendě Nepeněžní deník na nově zadanou předkontaci.

Na rozdíl od daňové evidence se v jednoduchém účetnictví odepisuje nehmotný majetek. V agendě Majetek tedy při zadávání nového majetku typu NM (nehmotný majetek) budete moci vybrat v poli Způsob odpisu příslušný druh.

Majetek