Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

7.5 Majetek

V jednoduchém účetnictví jsou vzhledem k jeho podstatě podporované pouze roční daňové odpisy majetku, které se automaticky účtují do agendy Nepeněžní deník. Předkontace pro zaúčtování daňových odpisů u hmotného majetku je automaticky nastavena na Výdaje snižující základ daně. Předkontaci můžete ručně změnit v agendě Globální nastavení/Majetek a program automaticky přeúčtuje odpisy v agendě Nepeněžní deník na nově zadanou předkontaci.

Na rozdíl od daňové evidence se v jednoduchém účetnictví odepisoval nehmotný majetek s datem zařazení do 31. 12. 2020. Od 1. 1. 2021 se již nehmotný majetek daňově neodpisuje. Pro evidenci nehmotného majetku můžete zadat kartu typu NM se způsobem odpisu Neodpisovat.

Majetek