Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

6.4 Peněžní deník

Peněžní deník je v jednoduchém účetnictví účetní knihou, ve které se zachycuje např. pohyb peněžních prostředků na účtech banky a v hotovosti, pohyb průběžných položek, kurzový rozdíl peněžních prostředků zjištěných přepočtem zůstatků v hotovosti a na bankovních účtech vedených v cizí měně. Deník umožňuje zápis dokladů z běžného nebo následujícího účetního období. Do daňového základu daně z příjmů se zahrnují pouze doklady z běžného účetního období.

Peněžní deník obsahuje položky příjmů a výdajů rozčleněné na hlavní a hospodářskou činnost. Rozlišení hlavní a hospodářské činnosti provedete u jednotlivých předkontací pomocí výklopného seznamu v poli Činnost v agendě Účetnictví/Předkontace.

Předkontace pro hospodářskou činnost můžete vytvořit kopií předkontací zavedených pro hlavní činnost.