Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 2. 2021

Novinky ve verzi WINLEX 2021, stav k 1. 2. 2021

DVD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2021, stav k 1. 2. 2021
Předchozí verze: WINLEX 2020, stav k 1. 1. 2021
K dispozici od: 1. 2. 2021

Aktualizace programu WINLEX obsahovala k 1. únoru 2021 přes 230 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 14 100 předpisů různé právní síly.

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX

WINLEX k 1. únoru 2021 obsahoval například tyto předpisy:

 • Informace MF ČR, GFŘ – Upozornění na daňové povinnosti v roce 2021 a daňový kalendář 2021
 • Informace MF ČR – Přiznání k dani z nemovitých věcí a silniční dani podáte až do konce března
 • Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2021
 • Pokyn č. GFŘ – D – 48 kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy
 • Informace GFŘ k problematice registrace k dani z přidané hodnoty ve znění Dodatku č. 2
 • Zákon o daňovém poradenství
 • Informace MF ČR – Dotazy a odpovědi k paušální dani
 • Informace MF ČR – Parlament schválil trvalé osvobození od daně u „vylitého piva“
 • Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů – 2021
 • Informace MF ČR – Co přináší stravenkový paušál
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Informace MFČR A GFŘ k Prohlášení poplatníka pro rok 2021 a Žádosti o roční zúčtování za rok 2020
 • Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
 • Stanovisko CHJ č.1/2018 k problematice možného pověření interního auditora funkcí pověřence pro ochranu osobních údajů v rámci agendy GDPR
 • Informace MF ČR – Předkládání zpráv o výsledcích finančních kontrol za rok 2020
 • Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obalech
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů
 • Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 11. ledna 2021 č. 26/2021 Sb., o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 • Metodické stanovisko MF ČR k bezúplatným převodům a přímému prodeji
 • Zákon o výrobcích s ukončenou životností
 • Vyhláška, kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům

Součástí pravidelné aktualizace programu WINLEX byla také usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření.