Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 1. 2021

Novinky ve verzi WINLEX 2020, stav k 1. 1. 2021

DVD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2021, stav k 1. 1. 2021
Předchozí verze: WINLEX 2020, stav k 1. 12. 2020
K dispozici od: 6. 1. 2021

Aktualizace programu WINLEX obsahovala k 1. lednu 2021 přes 250 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 14 000 předpisů různé právní síly.

WINLEX 2021, stav k 1. 1. 2021 – dopis k nové verzi

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX

Velký počet schválené legislativy, jakým se vyznačuje právě přelom roku, přináší do českého podnikatelského prostředí opět mnoho významných novinek. Ačkoliv některé z nich byly zaneseny do Sbírky zákonů až na samém sklonku roku, všechny je už nyní najdete v lednové verzi programu WINLEX, takže se v nové leislativě rychle zorientujete.

Vaší pozornosti by určitě neměl uniknout zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony. Tento daňový balíček mj. ruší s účinností od 1. 1. 2021 superhrubou mzdu, zvyšuje slevu na poplatníka či zavádí tzv. stravenkový paušál. Osoby samostatně výdělečně činné pak určitě bude zajímat zákon č. 540/2020 Sb., který přináší paušální daň pro živnostníky s příjmem do 1 mil. Kč. V nové verzi programu ale najdete celou řadu dalších důležitých předpisů.

WINLEX k 1. lednu 2021 obsahoval například tyto předpisy:

 • Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
 • Informace MF ČR k nabývání účinnosti daňového balíčku – k zákonu č. 609/2020 Sb.
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní
 • Informace MF ČR – Účetní výkazy za Českou republiku podle konsolidační vyhlášky státu a Zpráva o účetních výkazech za Českou republiku
 • Vyhláška o formulářových podáních pro daně z příjmů
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
 • Informace MF ČR – Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2021
 • Informace MPO – Stravovací zařízení dostanou 2,5 miliardovou pomoc z nového programu COVID – Gastro
 • Informace MF ČR – často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí – účetní metody a postupy – VIII 4. 12. 2020
 • Informace MF, GFŘ k určení lhůty pro stanovení daně (prekluzivní lhůty) při vykazování a uplatňování daňové ztráty a posuzování běhu této lhůty a změny jejího běhu v návaznosti na rozsudky Nejvyššího správního soudu
 • Nařízení vlády České republiky o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2020 pro účely zákona o zaměstnanosti
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 131/2019 Sb.
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Informace MF ČR, GFŘ k dopadům vystoupení Spojeného království z EU v oblasti DPH (BREXIT) od 1. 1. 2021
 • Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Zákon o životním a existenčním minimu

Součástí pravidelné aktualizace programu WINLEX byla také usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření.