Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 12. 2020

Novinky ve verzi WINLEX 2020, stav k 1. 12. 2020

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2020, stav k 1. 12. 2020
Předchozí verze: WINLEX 2020, stav k 1. 11. 2020
K dispozici od: 3. 12. 2020

Aktualizace programu WINLEX obsahovala k 1. prosinci 2020 přes 140 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 13 800 předpisů různé právní síly.

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX

WINLEX k 1. prosinci 2020 obsahoval například tyto předpisy:

 • Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2021
 • Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • Informace MF ČR – Metodický pokyn pro výkon účetní funkce 2021–2027 (s účinností od 1. ledna 2021)
 • Informace MPSV – Minimální mzda v příštím roce vzroste na 15 200 Kč
 • Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška o formulářových podáních pro daň silniční
 • Vyhláška o formulářových podáních pro daň z hazardních her
 • Vyhláška o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí
 • Vyhláška o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty
 • Informace MF ČR – Prodloužení osvobození od cla a DPH u dovozu zboží pro účely pandemie COVID-19 do 30. 4. 2021
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném
 • Informace MPO, API – Firmy mohou začít žádat o dotace na projekty ke snížení energetické náročnosti provozu
 • Informace MF ČR, GFŘ – Nové členění státu od 1. 1. 2021 povede k tomu, že některé spisy budou v rámci finančního úřadu umístěny na jiném územním pracovišti. Netýká se to i Vás?
 • MP/19/2020 – Poplatek ze vstupného – zpoplatnění vstupného na zámky, hrady nebo do muzeí

Součástí pravidelné aktualizace programu WINLEX byla také usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření.