Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 11. 2020

Novinky ve verzi WINLEX 2020, stav k 1. 11. 2020

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2020, stav k 1. 11. 2020
Předchozí verze: WINLEX 2020, stav k 1. 10. 2020
K dispozici od: 4. 11. 2020

Aktualizace programu WINLEX obsahoval k 1. listopadu 2020 přes 140 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 13 700 předpisů různé právní síly.

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX

WINLEX k 1. listopadu 2020 obsahoval například tyto předpisy:

 • Zákon, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Zákon o účetnictví
 • Informace MF ČR – Jeden odvod, bez kontrol a bez papírování. Poslanci schválili paušální daň pro živnostníky
 • Informace MF ČR – Spočítejte si, zda se vám vyplatí paušální daň
 • Informace MF ČR, GFŘ o podávání nových žádostí o kompenzační bonus v souvislosti s novými opatřeními souvisejícími s koronavirem
 • Informace MPO – Vláda schválila „ošetřovné“ pro OSVČ II
 • Zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Informace MF ČR, GFŘ k novele zákona o DPH účinné od 1. září 2020
 • Informace MPO – 2. výzva z programu COVID – NÁJEMNÉ. Stát pomůže podnikatelům s nájemným, dotace už nebude podmíněna slevou pronajímatele
 • Informace MF ČR – Vláda schválila odklad elektronické evidence tržeb na 1. 1. 2023
 • Informace vlády České republiky – Vláda schválila programy na pomoc postiženým podnikatelům a zaměstnavatelům, podpoří kulturu i profesionální sport
 • Informace MF ČR, GFŘ – Při finančních problémech můžete požádat o odklad platby daně – tisková zpráva
 • Informace Ministerstva zdravotnictví – Vláda prodlouží program podpory zaměstnavatelů Antivirus B do konce roku, vyhlásila také další krizová opatření
 • Informace MF ČR, GFŘ k platbě zálohy na daň silniční k 15. 10. 2020 v souvislosti s prominutím úroků (COVID-19)
 • Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události – Finanční zpravodaj
 • Zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu
 • Zákon o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
 • Zákon o správních poplatcích
 • Vyhláška o údajích vedených v katalogu cloud computingu

Součástí pravidelné aktualizace programu WINLEX byla také usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření.