Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 10. 2020

Novinky ve verzi WINLEX 2020, stav k 1. 10. 2020

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2020, stav k 1. 10. 2020
Předchozí verze: WINLEX 2020, stav k 1. 9. 2020
K dispozici od: 1. 10. 2020

Aktualizace programu WINLEX obsahoval k 1. říjnu 2020 přes 150 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 13 500 předpisů různé právní síly.

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX

WINLEX k 1. říjnu 2020 obsahoval například tyto předpisy:

 • Zákon o daních z příjmů
 • Zákon o silniční dopravě
 • Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • Zákon o správních poplatcích
 • Zákon, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
 • Vyhláška o měření elektřiny
 • Informace MF ČR, GFŘ – Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí
 • Informace vlády České republiky – vláda schválila pravidla kurzarbeitu, podpořila i zaměstnávání hendikepovaných osob - 25. 9. 2020
 • Informace MPSV – Vláda schválila Kurzarbeit. Měl by plynule navázat na Antivirus
 • Informace vlády České republiky – Vláda schválila návrh nového stavebního zákona, prodloužila Antivirus A a B i platnost víz zahraničních pracovníků
 • Informace MF ČR – Zrušení superhrubé mzdy přinese daňovou úsporu všem zaměstnancům
 • Informace MF ČR – Stravenkový paušál podpoří domácí ekonomiku, většina restaurací jej vítá
 • Informace MF ČR – Zástupci restaurací píšou poslancům: Většina z nás stravenkový paušál podporuje
 • Informace MF ČR – Způsob svěření majetku zřizovatele příspěvkové organizaci
 • Upozornění MF ČR, GFŘ pro daňové subjekty, které chtějí žádat o vrácení DPH za rok 2019 z jiných členských států
 • Nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce
 • Pokyn GFŘ-D-29 č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1, č.j: 26 878/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 2, č.j.: 130204/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 3, č.j.: 94112/18/7100-20118-0122871 č. j.: 111096/16/7100-20116-050484 a dodatkem č. 4, č.j.: 88521/19/7100-20118-012287 a dodatkem č. 5 č.j.: 52725/20/7100-20118-012287
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 5. srpna 2020 č. 23 k výkladu pojmů důvěryhodnost a odborná způsobilost
 • Vzor žádosti o vrácení přeplatku na dani z nabytí nemovitých věcí - 2020