Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 9. 2020

Novinky ve verzi WINLEX 2020, stav k 1. 9. 2020

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2020, stav k 1. 9. 2020
Předchozí verze: WINLEX 2020, stav k 1. 8. 2020
K dispozici od: 3. 9. 2020

Aktualizace programu WINLEX obsahoval k 1. září 2020 přes 130 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 13 400 předpisů různé právní síly.

WINLEX 2020, stav k 1. 9. 2020 - dopis k nové verzi

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX

WINLEX k 1. září 2020 obsahoval například tyto předpisy:

 • Zákon o daních z příjmů
 • Zákon o spotřebních daních
 • Informace MF ČR, GFŘ - Novela zákona o DPH nabývá účinnosti dnem 1. září 2020
 • Informace MF ČR - Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun - nejčastější otázky a odpovědi - X
 • Informace MF ČR, GFŘ - Podpisová aplikace Finanční správy - ePodpisFS v aplikacích Daňového portálu
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Informace MF ČR, Celní správy ČR - Posunutí data účinnosti vybírání DPH při dovozu zásilek s nižší hodnotou než 22 EUR e-commerce
 • Informace Ministerstva zdravotnictví - Zdravotní pojišťovny nebudou uplatňovat sankce v podobě pokut za pozdní dodání přehledu za rok 2019
 • Informace MF ČR, Daňové správy ČR - vyhláška č. 328/2020 Sb., o územních pracovištích celních úřadů
 • Vyhláška o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem
 • Vyhláška o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu
 • Sdělení o sjednání Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění
 • Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů
 • Informace MF ČR - Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí se vrátilo do Sněmovny
 • Informace MF ČR - Právní rámce - Právní předpisy v oblasti cen
 • Seznam neplatných příkazových bloků - 25. 8. 2020