Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 7. 2020

Novinky ve verzi WINLEX 2020, stav k 1. 7. 2020

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2020, stav k 1. 7. 2020
Předchozí verze: WINLEX 2020, stav k 9. 6. 2020
K dispozici od: 2. 7. 2020

Aktualizace programu WINLEX obsahovala k 1. červenci 2020 přes 180 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 13 200 předpisů různé právní síly.

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX

WINLEX k 1. červenci 2020 obsahovala například tyto předpisy:

 • Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
 • Informace MF ČR – Vláda rozhodla o kompenzačním bonusu pro dohodáře a OSVČ s dohodou
 • Informace MF ČR – Peníze místo stravenek a vyšší příjmy obcím. Vláda schválila daňový balíček
 • Zákon o České obchodní inspekci
 • Zákon o živnostenském podnikání
 • Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 • Zákoník práce
 • Nový občanský zákoník
 • Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
 • Zákon o daních z příjmů
 • Zákon o dani z přidané hodnoty
 • Zákon o spotřebních daních
 • Zákon o dani silniční
 • Zákon o dani z nemovitých věcí
 • Zákon o ochraně spotřebitele
 • Zákon o zaměstnanosti
 • Zákon o bankách
 • Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
 • Zákon o regulaci reklamy
 • Zákon o veterinární péči
 • Zákon o provozu na pozemních komunikacích
 • Vyhláška o preventivních prohlídkách