Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 9. 6. 2020

Novinky ve verzi WINLEX 2020, stav k 9. 6. 2020

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2020, stav k 9. 6. 2020
Předchozí verze: WINLEX 2020, stav k 1. 6. 2020
K dispozici od: 10. 6. 2020

Mimořádná aktualizace programu WINLEX obsahovala k 9. červnu 2020 přes 25 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 13 100 předpisů různé právní síly.

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX

Protože v minulých dnech došlo ke schválení předpisů, které jsou pro podnikatele velice důležité, vydali jsme pro vás mimořádnou aktualizaci zákonů a předpisů WINLEX. Najdete v ní tak například novelu zákona o kompenzačním bonusu, na který nově dosáhnou i společníci malých s.r.o., či třeba novelu zákona o EET.

WINLEX k 9. červnu 2020 obsahoval například tyto předpisy:

  • Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku
  • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění
  • Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
  • Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
  • Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
  • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2), ve znění nařízení vlády č. 120/2020 Sb
  • Informace MF ČR - Číselník účelových znaků 2020
  • Důležité informace vlády České republiky - Vládní usnesení související s bojem proti epidemii koronaviru
  • Informace MF ČR - Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1935