Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 5. 2020

Novinky ve verzi WINLEX 2020, stav k 1. 5. 2020

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2020, stav k 1. 5. 2020
Předchozí verze: WINLEX 2020, stav k 15. 4. 2020
K dispozici od: 4. 5. 2020

Aktualizace programu WINLEX obsahoval k 1. květnu 2020 přes 170 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 12 900 předpisů různé právní síly.

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX

V prvním čtvrtletí letošního roku bylo uskutečněno vskutku velké množství legislativních změn, které se svým způsobem dotkly všech subjektů působících v ČR. Nejdůležitější novinky se týkaly jak osob samostatně výdělečně činných, tak i zaměstnavatelů a zaměstnanců. Při vývoji programu WINLEX všechny projednávané změny pečlivě sledujeme, takže si můžete být jisti, že s námi budete neustále v obraze.

WINLEX k 1. květnu 2020 obsahoval například tyto předpisy:

 • Informace MF ČR - Od 1. května se snižuje DPH na 10 % u širokého spektra zboží a služeb
 • Informace MF ČR - Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun - nejčastější otázky a odpovědi V
 • Informace MF ČR, GFŘ - Finanční správa upozorňuje na nedostatky v žádostech o vyplácení kompenzačních bonusů v případě souběhu podnikání a zaměstnání - Tisková zpráva
 • Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání
 • Informace MF ČR - PŘEHLEDNĚ: Odklad splátek úvěrů a hypoték kvůli koronaviru II
 • Informace MF ČR - Sněmovna schválila 150 miliardové záruky na úvěry firmám
 • Informace MF ČR - Úvěrové moratorium - nejčastější otázky a odpovědi
 • Informace MF ČR - NERV projedná novelu, která umožní zpětné umoření daňové ztráty
 • Informace MF ČR - Ministerstvo financí představilo pokračování Pětadvacítky, Finanční správa vyplatila již 1,9 miliardy
 • Informace MPO - Jak urychlit vyřizování „ošetřovného“ OSVČ
 • Informace MPO - Program podpory zaměstnaneckých míst Antivirus se prodlužuje do konce května, obnovují se parkovací zóny
 • Informace MPO - Opatření v kontextu s koronavirem se uvolňují. Už zítra se otevřou řemeslné provozovny či farmářské trhy a budou se moct konat malé svatby
 • Informace MF ČR - Vláda schválila zrušení daně z nabytí nemovitých věcí IV
 • Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty a správního poplatku z důvodu mimořádné události
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
 • Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
 • Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
 • Zákon o veřejném zdravotním pojištění
 • Zákon o ochraně spotřebitele
 • Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Součástí aktualizace programu WINLEX jsou také usnesení vlády České republiky o přijetí a zrušení některých krizových opatření.