Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 15. 4. 2020

Novinky ve verzi WINLEX 2020, stav k 15. 4. 2020

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2020, stav k 15. 4. 2020
Předchozí verze: WINLEX 2020, stav k 1. 4. 2020
K dispozici od: 16. 4. 2020

Mimořádná aktualizace programu WINLEX obsahovala k 15. dubnu 2020 přes 80 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 12 800 předpisů různé právní síly.

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX

V reakci na velký počet legislativních změn uskutečněných v uplynulých týdnech jsme vydali mimořádnou aktualizaci zákonů a předpisů WINLEX. V této mimořádné aktualizaci dostupné od 16. 4. 2020 jste se například dozvěděli, jaké změny se týkaly osob samostatně výdělečně činných. Díky programu WINLEX se vždy můžete spolehnout, že vám žádná z novinek neunikne.

WINLEX k 15. dubnu 2020 obsahoval například tyto předpisy:

 • Základní informace MF ČR ke kompenzačnímu bonusu pro OSVČ ve výši 25 tisíc Kč a nejčastější otázky a odpovědi
 • Informace MF ČR, GFŘ - Finanční správa začala vracet přeplatky na dani z příjmů - Tisková zpráva
 • Informace MPO ČR - Vyřizování „ošetřovného“ OSVČ se MPO snaží maximálně usnadnit i s pomocí inteligentního formuláře
 • Ministryně financí v rozhovoru pro ČT mluvila o podpoře dohodářů a zrušení daně z nabytí nemovitostí
 • Informace MF ČR - Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí projedná koalice a NERV
 • Informace MF ČR - Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun - nejčastější otázky a odpovědi
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 9. dubna 2020 č. 396 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
 • Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
 • Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020
 • Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • Zákon o ochraně spotřebitele
 • Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
 • Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu podle návrhu zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění senátního tisku č. 227 schváleného Senátem Parlamentu ČR dne 9. 4. 2020 (dále jen „zákon o kompenzačním bonusu“)
 • Informace MF ČR - MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ
 • Informace MF ČR - GFŘ - Byla odstartována „Pětadvacítka“ - Tisková zpráva
 • Prezentace MF ČR - Sociální a zdravotní pojištění (duben 2020)
 • Nemůžete kvůli nouzovému stavu splácet? Dáme vám oddechový čas
 • Informace MF ČR - Vláda schválila moratorium na splátky úvěrů a hypoték
 • Informace MF ČR - Účtenkovka končí, zítra se bude losovat naposledy
 • Často kladené dotazy k technické specifikaci informačního systému provozování hazardních her (AISG)
 • Informace MF ČR - Seznam neplatných příkazových bloků
 • Informace MF ČR - Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31. 3. 2020
 • Informace MF ČR - MP/11/2020 - Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku - Stanovení poplatku vlastníkovi pozemku, který v době zavedení poplatku nebyl stavebním pozemkem
 • Přehled hlavních ukazatelů Makroekonomické predikce ČR (duben 2020) - tabulka
 • Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2019 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Součástí mimořádné aktualizace programu WINLEX byla také usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření.