Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 3. 2020

Novinky ve verzi WINLEX 2020, stav k 1. 3. 2020

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2020, stav k 1. 3. 2020
Předchozí verze: WINLEX 2020, stav k 1. 2. 2020
K dispozici od: 2. 3. 2020

Aktualizace programu WINLEX obsahovala k 1. březnu 2020 přes 90 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 12 500 předpisů různé právní síly.

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX

WINLEX k 1. březnu 2020 obsahoval například tyto předpisy:

 • Informace MF ČR - Elektronická evidence tržeb - Průvodce pro podnikatele
 • Informace MF ČR, GFŘ - Výměna certifikátů
 • Informace MF ČR - Papírový režim EET v detailu
 • Informace MF ČR, GFŘ k novele zákona o DPH s plánovanou účinností od 1. 1. 2020
 • Informace MF ČR, GFŘ o aktualizaci formuláře Souhrnné hlášení VIES pro účely režimu skladu (call off stock)
 • Informace MF ČR - Rozhovor ministryně financí ke zdanění piva
 • Informace MF ČR, GFŘ k rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí při splnění zákonných podmínek při nabytí vlastnického práva k jednotce v rodinném domě
 • Informace MF ČR, GFŘ k daňovým dopadům vystoupení Velké Británie z EU (BREXIT)
 • Metodický popis – Fiskální údaje SPO
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů , o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů