Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 2. 2020

Novinky ve verzi WINLEX 2020, stav k 1. 2. 2020

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2020, stav k 1. 2. 2020
Předchozí verze: WINLEX 2020, stav k 1. 1. 2020
K dispozici od: 3. 2. 2020

Aktualizace programu WINLEX obsahovala k 1. únoru 2020 přes 60 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 12 400 předpisů různé právní síly.

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX

WINLEX k 1. únoru 2020 obsahoval například tyto předpisy:

 • Vyhláška o energetických specialistech
 • Vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin
 • Vyhláška o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů
 • Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
 • Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 501/2005 Sb., o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty
 • Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020
 • Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů
 • Zákon o nemocenském pojištění
 • Novela zákona o dráhách
 • Novela zákona o veterinární péči
 • Novela zákona o rozpočtových pravidlech
 • Novela zákona o hospodaření energií
 • Novela zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)
 • Novela zákona správní řád
 • Novela zákona o správních poplatcích
 • Novela zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Novela zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)