Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 1. 2020

Novinky ve verzi WINLEX 2020, stav k 1. 1. 2020

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2020, stav k 1. 1. 2020
Předchozí verze: WINLEX 2019, stav k 1. 12. 2019
K dispozici od: 2. 1. 2020

Aktualizace programu WINLEX obsahoval k 1. lednu 2020 přes 140 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 12 400 předpisů různé právní síly.

WINLEX 2020, stav k 1. 1. 2020 - dopis k nové verzi

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX

Přelom roku bývá nejbohatším obdobím na legislativní změny, a to jak na zcela nové předpisy, tak na aktualizace těch stávajících. I pro zákonodárce jde o rušné období, kdy některé důležité předpisy jsou schvalovány v posledních týdnech starého roku, a dlouho tak není jasná jejich přesná podoba. Při vývoji programu WINLEX všechny změny pozorně sledujeme, abyste se mohli spolehnout, že hned zkraje ledna obdržíte souhrn platné legislativy.

Od 1. 1. se například tradičně zvýšila minimální mzda, ale změnily se také základní cestovní náhrady v tuzemsku i v zahraničí či částky důchodů a některých sociálních dávek. Mzdová oblast pak přináší zaměstnavatelům ještě jednu velkou změnu – elektronické neschopenky. Díky programu WINLEX si můžete být jisti, že vám žádná z těchto novinek neunikne.

WINLEX k 1. lednu 2020 obsahoval například tyto předpisy:

 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
 • Novela zákona daňový řád
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Dodatek č. 4 GFŘ č.j.: 88521/19/7100-20118-012287 k pokynu GFŘ-D-29 - k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
 • Jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa - 2020
 • Informace MF ČR - Více času pro plošný reverse charge a užší provázanost daní s účetnictvím, žádají podnikatelé a odborníci
 • Informace MF ČR - Vyšší ochrana před závislostmi a méně daňových výjimek. Parlament schválil daňový balíček na rok 2020
 • Informace MF ČR - často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek ke dni 23. 12. 2019
 • Informace MF ČR - často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - účetní metody a postupy IV - 23. 12. 2019
 • Informace MF ČR - MP/07/2019 - Automatizovaný přístup do registrů nebo evidencí
 • Novela zákona o dani z nemovitých věcí
 • Informace k novele zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, dopadající na osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) tohoto zákona
 • Novela zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
 • Novela zákona o daních z příjmů
 • Informace GFŘ k opravě základu daně dle § 46 a násl. a opravě odpočtu daně dle § 74a ZDPH u nedobytných pohledávek
 • Informace MF ČR - Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2020
 • Informace MF ČR - Poslanci schválili státní rozpočet na rok 2020
 • Novela zákona o spotřebních daních
 • Novela zákona o spotřebitelském úvěru