Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 11. 2019

Novinky ve verzi WINLEX 2019, stav k 1. 11. 2019

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2019, stav k 1. 11. 2019
Předchozí verze: WINLEX 2019, stav k 1. 10. 2019
K dispozici od: 1. 11. 2019

Aktualizace programu WINLEX obsahovala k 1. listopadu 2019 přes 40 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 12 300 předpisů různé právní síly.

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. listopadu 2019 obsahoval například tyto předpisy:

 • 47/2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení
 • 241/2019 Vyhláška o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu
 • 253/2019 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
 • 256/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • 261/2019 Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020
 • 264/2019 Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb.
 • 265/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
 • 268/2019 Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020
 • 270/2019 Sdělení, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2020
 • 1111 Informace MF ČR - Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2019 V.
 • IDDD Informace MFČR - SP/05/2019 - Zvýšení správního poplatku
 • 152/2000 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
 • 361/2000 Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích
 • 409/2003 Vyhláška k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
 • 235/2004 Novela zákona o dani z přidané hodnoty
 • 340/2013 Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
 • 112/2016 Novela zákona o evidenci tržeb