Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 10. 2019

Novinky ve verzi WINLEX 2019, stav k 1. 10. 2019

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2019, stav k 1. 10. 2019
Předchozí verze: WINLEX 2019, stav k 1. 9. 2019
K dispozici od: 1. 10. 2019

Aktualizace programu WINLEX obsahovala k 1. říjnu 2019 přes 80 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 12 200 předpisů různé právní síly.


Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. říjnu 2019 obsahoval například tyto předpisy:

 • 44/2019 Sdělení o sjednání Dohody mezi členskými státy Evropské unie o statusu vojenského a civilního personálu vyslaného k institucím Evropské unie, o statusu velitelství a ozbrojených sil, které mohou být poskytnuty Evropské unii v souvislosti s přípravou a plněním úkolů uvedených v článku 17 (2) Smlouvy o Evropské unii, včetně cvičení, a o statusu vojenského a civilního personálu členských států poskytnutého Evropské unii k působení v této souvislosti
 • 45/2019 Sdělení o přístupu České republiky k Protokolu o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky
 • 220/2019 Nařízení vlády o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu
 • 228/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • 229/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • 230/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • 234/2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
 • 238/2019 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně
 • 240/2019 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026, FIX %
 • 241/2019 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020–2026, CPI %
 • 242/2019 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020–2026, 1,25 %
 • 244/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • 245/2019 Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2020
 • 247/2019 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
 • 229/1991 Novela zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
 • 582/1991 Novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • 155/1995 Novela zákona o důchodovém pojištění
 • 182/2006 Novela zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
 • 329/2011 Novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů