Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 9. 2019

Novinky ve verzi WINLEX 2019, stav k 1. 9. 2019

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2019, stav k 1. 9. 2019
Předchozí verze: WINLEX 2019, stav k 1. 8. 2019
K dispozici od: 2. 9. 2019

Aktualizace programu WINLEX obsahoval k 1. září 2019 přes 130 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 12 200 předpisů různé právní síly.

WINLEX 2019, stav k 1. 9. 2019 - dopis k nové verzi

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. září 2019 obsahoval například tyto předpisy:

 • 190/2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb.
 • 193/2019 Vyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu insolvenčního správce
 • 195/2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí
 • 197/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
 • 205/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů
 • 207/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
 • 210/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • 219/2019 Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
 • 221/2019 Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách
 • PRAV Informace MPO - Zapsání právnické osoby v živnostenském a obchodním rejstříku bez listiny a povinnost náboženské společnosti nebo spolku mít živnostenské oprávnění
 • SEEU Informace MF ČR - sekundární předpisy EU - základní normy pro mezinárodní spolupráci v oblasti daní - právo EU - 27. 8. 2019
 • 586/1992 Novela zákona o daních z příjmů
 • 589/1992 Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • 117/1995 Novela zákona o státní sociální podpoře
 • 155/1995 Novela zákona o důchodovém pojištění
 • 236/1995 Novela zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
 • 256/2004 Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu
 • 435/2004 Novela zákona o zaměstnanosti
 • 634/2004 Novela zákona o správních poplatcích