Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 7. 2019

Novinky ve verzi WINLEX 2019, stav k 1. 7. 2019

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2019, stav k 1. 7. 2019
Předchozí verze: WINLEX 2019, stav k 1. 6. 2019
K dispozici od: 1. 7. 2019

Aktualizace programu WINLEX obsahovala k 1. červenci 2019 přes 129 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 12 000 předpisů různé právní síly.


Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. červenci 2019 obsahovala například tyto předpisy:

 • 141/2019 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 • 142/2019 Sdělení o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města
 • 143/2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
 • 150/2019 Vyhláška o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku
 • 164/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • EVTR Informace MF ČR – Novela zákona o evidenci tržeb míří do Senátu
 • MY66 Informace MF ČR – Novela daňového řádu přinese přehledný a transparentní sankční systém
 • POPPS Informace MF ČR – Schválení střednědobého výhledu rozpočtu
 • BREXIT Informace MPO – Situační zpráva k brexitu
 • EZO666 Informace MF ČR – Zveřejňování schválených rozpočtových opatření
 • 114/1995 Novela zákon o vnitrozemské plavbě
 • 197/1996 Vyhláška, kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád)
 • 634/2004 Novela zákon o správních poplatcích
 • 197/2005 Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh
 • 304/2014 Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců
 • 341/2017 Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě