Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 6. 2019

Novinky ve verzi WINLEX 2019, stav k 1. 6. 2019

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2019, stav k 1. 6. 2019
Předchozí verze: WINLEX 2019, stav k 1. 5. 2019
K dispozici od: 3. 6. 2019

Aktualizace programu WINLEX obsahovala k 3. červnu 2019 přes 76 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 11 900 předpisů různé právní síly.

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 3. červnu 2019 obsahoval například tyto předpisy:

 • 19/2019 Sdělení o sjednání Rámcové dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) a Evropskou organizací pro astronomický výzkum na jižní polokouli (ESO) o Programu stáží v ESO financovaných MŠMT
 • 115/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • 117/2019 Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
 • 118/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.
 • 126/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
 • 127/2019 Vyhláška o  vydání zlaté mince „Hrad Veveří“ po 5 000 Kč
 • 128/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve znění pozdějších předpisů
 • 129/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly, ve znění vyhlášky č. 396/2016 Sb.
 • 132/2019 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 24. a 25. května 2019
 • 586/1992 Novela zákona o daních z příjmů
 • 320/2001 Novela zákona o finanční kontrole ve veřejné správě
 • 312/2006 Novela zákona o insolvenčních správcích
 • 6/2002 Novela zákona o soudech a soudcích
 • 321/2014 Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů