Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 5. 2019

Novinky ve verzi WINLEX 2019, stav k 1. 5. 2019

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2019, stav k 1. 5. 2019
Předchozí verze: WINLEX 2019, stav k 10. 4. 2019
K dispozici od: 30. 4. 2019

Aktualizace programu WINLEX obsahovala k 1. květnu 2019 přes 134 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 11 800 předpisů různé právní síly.

WINLEX 2019, stav k 1. 5. 2019 - dopis k nové verzi

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. květnu 2019 obsahoval například tyto předpisy:

 • 14/2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje změna oznámení k Úmluvě o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010
 • 17/2019 Sdělení, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu změny Celní úmluvy mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR
 • 91/2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
 • 94/2019 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 30. března 2019
 • 99/2019 Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 103/2019 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospod104/2019 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2018 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 110/2019 Zákon o zpracování osobních údajů
 • 111/2019 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
 • 113/2019 Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 • 6/1993 Novela zákona o České národní bance
 • 236/1995 Novela zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
 • 133/2000 Novela zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
 • 353/2003 Novela zákona o spotřebních daních
 • 235/2004 Novela zákona o dani z přidané hodnoty
 • 256/2004 Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu
 • 187/2006 Novela zákona o nemocenském pojištění
 • 456/2011 Novela zákona o Finanční správě České republiky
 • 17/2012 Novela zákona o Celní správě České republiky
 • 245/2016 Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona
 • 300/2016 Novela zákona o centrální evidenci účtů