Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 3. 2019

Novinky ve verzi WINLEX 2019, stav k 1. 3. 2019

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2019, stav k 1. 3. 2019
Předchozí verze: WINLEX 2019, stav k 1. 2. 2019
K dispozici od: 5. 3. 2019

Aktualizace programu WINLEX obsahoval k 1. březnu 2019 přes 68 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 11 700 předpisů různé právní síly.

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. březnu 2019 obsahoval například tyto předpisy:

 • Vyhláška o kompenzačním příspěvku chovatelům, kteří provozují chov zvířat pro kožešiny
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
 • Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS-st. 49/18 k podmínkám právních účinků trestního příkazu
 • Úřední sdělení ČNB ze dne 8. února 2019 o vydání Společných emisních podmínek poukázek ČNB
 • Informace MF ČR k tiskopisu Potvrzení od zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění
 • Informace MF ČR - Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů
 • Informace MF ČR - Místo třech odvodů jeden. MF nabídne živnostníkům paušální daň
 • Novela zákona o Rejstříku trestů
 • Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění
 • Novela zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
 • Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
 • Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 247/95 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/96 Sb., nálezu ÚS uveřejněného pod č. 243/99 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb.
 • Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky
 • Novela zákona o státní službě