Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 2. 2019

Novinky ve verzi WINLEX 2019, stav k 1. 2. 2019

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2019, stav k 1. 2. 2019
Předchozí verze: WINLEX 2018, stav k 1. 1. 2019
K dispozici od: 1. 2. 2019

Aktualizace programu WINLEX obsahovala k 1. únoru 2019 přes 75 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 11 700 předpisů různé právní síly.


Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. únoru 2019 obsahoval například tyto předpisy:

 • Nařízení vlády o oborech státní služby
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny
 • Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového rozhodnutí 1/2019/FAR, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění
 • Interaktivní formuláře pro podání daně z příjmů zveřejněné Finanční správou
 • Upozornění MF ČR, GFŘ na aplikaci 10% sazby daně z přidané hodnoty u hromadné pravidelné přepravy osob
 • Informace MF ČR – Uplatňování vybraných ustanovení zákona o DPH po 1. 1. 2019
 • Seznam legálních provozovatelů hazardních her dle ZHH a ZoL – platný ke dni 1. 1. 2019
 • Informace MF ČR o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2019
 • Pokyn č. GFŘ-D-39 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2018 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2018
 • Novela občanského soudního řádu
 • Novela zákona o spotřebních daních
 • Novela zákona o dani z přidané hodnoty