Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 12. 2018

Novinky ve verzi WINLEX 2018, stav k 1. 12. 2018

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2018, stav k 1. 12. 2018
Předchozí verze: WINLEX 2018, stav k 1. 11. 2018
K dispozici od: 3. 12. 2018

Aktualizace programu WINLEX obsahoval k 1. prosinci 2018 přes 60 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 11 500 předpisů různé právní síly.


Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. prosinci 2018 obsahoval například tyto předpisy:

 • Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
 • Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019
 • Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
 • Vyhláška o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb.
 • Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 16. října 2018 sp. zn. Pl. ÚS-st. 48/18 k problematice užívání společné věci podílovým spoluvlastníkem nad rozsah odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu bez právního důvodu
 • Nález Ústavního soudu ze dne 25. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 18/17 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nebo na zrušení některých ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Pokyny, metodiky, sdělení a informace MF ČR a GFŘ, včetně Finančního zpravodaje č. 10

Zařazeny jsou rovněž sdělení České národní banky, včetně Informace ČNB o zvýšení úrokových sazeb od 2. 11. 2018 a důležité informace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.