Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 11. 2018

Novinky ve verzi WINLEX 2018, stav k 1. 11. 2018

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2018, stav k 1. 11. 2018
Předchozí verze: WINLEX 2018, stav k 1. 10. 2018
K dispozici od: 1. 11. 2018

Aktualizace programu WINLEX obsahovala k 1. listopadu 2018 přes 80 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 11 400 předpisů různé právní síly.


Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. listopadu 2018 obsahoval například tyto předpisy:

  • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
  • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným
  • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
  • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
  • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
  • Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád)
  • Vyhláška o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci
  • Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů
  • Pokyny, metodiky, sdělení a informace MF ČR a GFŘ, včetně Finančních zpravodajů

Zařazeny jsou rovněž nálezy a sdělení Ústavního soudu, sdělení České národní banky, informace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.