Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 10. 2018

Novinky ve verzi WINLEX 2018, stav k 1. 10. 2018

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2018, stav k 1. 10. 2018
Předchozí verze: WINLEX 2018, stav k 1. 9. 2018
K dispozici od: 2. 10. 2018

Aktualizace programu WINLEX obsahovala k 1. říjnu 2018 přes 100 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 11 400 předpisů různé právní síly.Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. říjnu 2018 obsahoval například tyto předpisy:

 • Zákon č. 172/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • Právní předpisy provádějící zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění
 • Zákon č. 193/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních, a další související zákony
 • Vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel
 • Vyhláška č. 207/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)
 • Vyhláška, č. 206/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb.
 • Vyhláška č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel
 • Vyhláška č. 201/2018 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019
 • Nařízení vlády č. 212/2018 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2019
 • Nařízení vlády č. 213/2018 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019
 • Nařízení vlády č. 202/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
 • Nařízení vlády č. 214/2018 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2019
 • Zákon č. 173/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Nález Ústavního soudu č. 200/2018 Sb., ze dne 14. srpna 2018 sp. zn. Pl. ÚS 14/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem
 • Vyhláška č. 210/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
 • Informace GFŘ k opravě základu daně dle § 42 odst. 1 písm. b) ZDPH u plnění vůči dlužníku, jehož úpadek je řešen reorganizací
 • Pokyny, metodiky, sdělení a informace MF ČR a GFŘ, včetně Finančního zpravodaje č. 7

Zařazeny jsou rovněž sdělení České národní banky, včetně Informace ČNB o zvýšení úrokových sazeb od 27. 9. 2018.

Důležité informace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.