Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 8. 2018

Novinky ve verzi WINLEX 2018, stav k 1. 8. 2018

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2018, stav k 1. 8. 2018
Předchozí verze: WINLEX 2018, stav k 1. 7. 2018
K dispozici od: 1. 8. 2018

Aktualizace programu WINLEX obsahoval k 1. srpnu 2018 přes 100 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 11 200 předpisů různé právní síly.


Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. srpnu 2018 obsahoval například tyto předpisy:

  • Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí
  • Vyhláška o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby
  • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
  • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
  • Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství pro období 2019 - 2023
  • Vyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny
  • Vyhláška o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení veterinárních léčivých přípravků
  • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel
  • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
  • Pokyny, metodiky, sdělení a informace MF ČR a GFŘ, včetně dokumentů z Finančního zpravodaje č. 6

Zařazeny jsou rovněž sdělení České národní banky, důležité informace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.