Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 7. 2018

Novinky ve verzi WINLEX 2018, stav k 1. 7. 2018

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2018, stav k 1. 7. 2018
Předchozí verze: WINLEX 2018, stav k 1. 6. 2018
K dispozici od: 2. 7. 2018

Aktualizace programu WINLEX obsahoval k 1. červenci 2018 přes 140 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 11 200 předpisů různé právní síly.


Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. červenci 2018 obsahoval například tyto předpisy:

 • Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, a další související zákony
 • Vyhláška o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb
 • Zákon o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)
 • Vyhláška o tabákových nálepkách
 • Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb.,   stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)
 • Nález Ústavního soudu ze dne 19. června 2018 sp. zn. Pl. ÚS 35/17 ve věci návrhu na zrušení části čl. IV a čl. V zákona č. 185/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Informace ČNB o zvýšení úrokových sazeb od 28. 6. 2018
 • Sdělení GFŘ pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti s GDPR
 • Informace MF ČR - Vláda schválila start další fáze EET či možnost off-line režimu pro nejmenší podnikatele
 • Informace MF ČR - Stručné shrnutí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
 • Pokyny, metodiky, sdělení a informace MF ČR a GFŘ, včetně dokumentů z Finančních zpravodajů

Zařazeny jsou rovněž sdělení České národní banky, důležité informace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.