Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 6. 2018

Novinky ve verzi WINLEX 2018, stav k 1. 6. 2018

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2018, stav k 1. 6. 2018
Předchozí verze: WINLEX 2018, stav k 1. 5. 2018
K dispozici od: 4. 6. 2018

Aktualizace programu WINLEX obsahovale k 1. červnu 2018 přes 70 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 11 100 předpisů různé právní síly.

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. červnu 2018 obsahoval například tyto předpisy:

 • Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
 • Vyhláška o kybernetické bezpečnosti
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky
 • Vyhláška o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 254/2010 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška zemědělství č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže
 • Nález Ústavního soudu ze dne 27. března 2018 sp. zn. Pl. ÚS 7/17 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • Pokyny, metodiky, sdělení a informace MF ČR a GFŘ

Zařazeny jsou rovněž sdělení České národní banky, důležité informace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.