Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 4. 2018

Novinky ve verzi WINLEX 2018, stav k 1. 4. 2018

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2018, stav k 1. 4. 2018
Předchozí verze: WINLEX 2018, stav k 1. 3. 2018
K dispozici od: 3. 4. 2018

Aktualizace programu WINLEX obsahoval k 1. dubnu 2018 přes 80 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 11 100 předpisů různé právní síly.

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. dubnu 2018 obsahoval například tyto předpisy:

  • Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů
  • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)
  • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití
  • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení
  • Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními
  • Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními
  • Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského
  • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah
  • Pokyny, metodiky, sdělení a informace MF ČR a GFŘ, např. informace ke zdanění příjmů z internetových platforem, (tj. např. informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER), informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb (Airbnb a další), informace o prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH a další.

Zařazeny jsou rovněž sdělení České národní banky, důležité informace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.