Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 12. 2017

Novinky ve verzi WINLEX 2017, stav k 1. 12. 2017

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2017, stav k 1. 12. 2017
Předchozí verze: WINLEX 2017, stav k 1. 11. 2017
K dispozici od: 1. 12. 2017

Nová verze programu WINLEX obsahovala k 1. prosinci 2017 přes 90 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 10 800 předpisů různé právní síly.


Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. prosinci 2017 obsahoval například tyto předpisy:

  • Nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb
  • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
  • Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
  • Zákon, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích
  • Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
  • Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018
  • Zákon, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik
  • Vyhláška o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce
  • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat

Pokyny, metodiky a informace MF ČR a GFŘ, zejména k významné novelizaci daňové legislativy od 1. července 2017 včetně dokumentů z Finančních zpravodajů.

Zařazeny jsou rovněž sdělení České národní banky, důležité informace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, nálezy Ústavního soudu ČR a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.