Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 11. 2017

Novinky ve verzi WINLEX 2017, stav k 1. 11. 2017

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2017, stav k 1. 11. 2017
Předchozí verze: WINLEX 2017, stav k 1. 10. 2017
K dispozici od: 2. 11. 2017

Nová verze programu WINLEX obsahovala k 1. listopadu 2017 přes 80 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 10 700 předpisů různé právní síly.

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. listopadu 2017 obsahovala například tyto předpisy:

 • Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
 • Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a o zvýšení důchodů v roce 2018
 • Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2018
 • Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2018
 • Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017
 • Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem
 • Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 2/2013 Sb., o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech jejího ohlašování

Pokyny, metodiky a informace MF ČR a GFŘ, zejména k významné novelizaci daňové legislativy od 1. července 2017 včetně dokumentů z Finančních zpravodajů.

Zařazeny jsou rovněž sdělení České národní banky, důležité informace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, nálezy Ústavního soudu ČR a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.