Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 8. 2017

Novinky ve verzi WINLEX 2017, stav k 1. 8. 2017

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2017, stav k 1. 8. 2017
Předchozí verze: WINLEX 2017, stav k 1. 7. 2017
K dispozici od: 1. 8. 2017

Nová verze programu WINLEX obsahovala k 1. srpnu 2017 přes 250 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 10 500 předpisů různé právní síly.

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. srpnu 2017 obsahoval například tyto předpisy:

 • Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a další související zákony
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, a další související zákony
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a další související zákony
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a některé další zákony
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a další související zákony
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, a některé další zákony
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Nařízení vlády o některých podmínkách vydání a prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Pokyny, sdělení, stanoviska a informace MF ČR a GFŘ, zejména k významné novelizaci daňové legislativy od 1. července 2017

Zařazeny jsou rovněž sdělení České národní banky, důležité informace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, nálezy Ústavního soudu ČR a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.