Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 7. 2017

Novinky ve verzi WINLEX 2017, stav k 1. 7. 2017

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2017, stav k 1. 7. 2017
Předchozí verze: WINLEX 2017, stav k 1. 6. 2017
K dispozici od: 3. 7. 2017

Nová verze programu WINLEX obsahovala k 1. červenci 2017 přes 270 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 10 400 předpisů různé právní síly.

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. červenci 2017 obsahoval například tyto předpisy:

  • Zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Tento zákon obsahuje téměř 500 novelizačních bodů – 204 změn zákona o daních z příjmů, změnu zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, 134 změn zákona o dani z přidané hodnoty, změny daňového řádu a další. Velmi důležité upozornění – tento zákon účinkuje od 1. července 2017, i když je v něm uvedena účinnost od 1. dubna 2017. Vzhledem k tomu, že byl ve Sbírce zákonů zveřejněn 16. června, došlo by k retroaktivitě, a tak v souladu s legislativní praxí a příslušnou judikaturou nabývá účinnosti 1. července.
  • Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákon o některých přestupcích, který novelizuje 251 zákonů
  • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
  • Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
  • Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lesey
  • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
  • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 360/2010 Sb., kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání
  • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel
  • Pokyny, sdělení, stanoviska a informace MF ČR a GFŘ, zejména k významné novelizaci daňové legislativy od 1. července 2017 včetně dokumentů z Finančního zpravodaje č. 6

Zařazeny jsou rovněž sdělení České národní banky, důležité informace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, nálezy Ústavního soudu ČR a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.