Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 6. 2017

Novinky ve verzi WINLEX 2017, stav k 1. 6. 2017

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2017, stav k 1. 6. 2017
Předchozí verze: WINLEX 2017, stav k 1. 5. 2017
K dispozici od: 1. 6. 2017

Nová verze programu WINLEX obsahovala k 1. červnu 2017 přes 50 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 10 400 předpisů různé právní síly.

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. červnu 2017 obsahoval například tyto předpisy:

 • Zákon, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), a další související zákony
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel
 • Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
 • Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 • Pokyny, sdělení, stanoviska a informace MF ČR a GFŘ

Zařazeny jsou rovněž sdělení České národní banky, důležité informace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána