Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 3. 2017

Novinky ve verzi WINLEX 2017, stav k 1. 3. 2017

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2017, stav k 1. 3. 2017
Předchozí verze: WINLEX 2017, stav k 1. 2. 2017
K dispozici od: 1. 3. 2017

Nová verze programu WINLEX obsahovala k 1. březnu 2017 přes 80 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 10 200 předpisů různé právní síly.

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. březnu 2017 obsahoval například tyto předpisy:

 • Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • Nález Ústavního soudu ze dne 6. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 32/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • Vyhláška k provedení zákona o centrální evidenci účtů
 • Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, a některé další zákony
 • Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a související novelizace a normy
 • Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
 • Nařízení vlády o údajích centrálního registru administrativních budov
 • Vyhláška o báňsko-technické evidenci
 • Vyhláška o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření
 • Nová a novelizovaná nařízení vlády a vyhlášky k provádění environmentálních opatření
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování
 • Vyhláška o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 137/2015 Sb., o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou
 • Informace MF ČR - Příjmy ze závislé činnosti pro rok 2016/2017
 • Informace MF ČR - Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016 a pro zdaňovací období 2017
 • Pokyny, sdělení, stanoviska a informace MF ČR a GFŘ, zejména k EET a Finanční zpravodaj č 2 z roku 2017 - Výklad vyhlášky o finančním vypořádání pro finanční vypořádání za rok 2016

Zařazeny jsou rovněž sdělení České národní banky, důležité informace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, nálezy Ústavního soudu ČR a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, včetně nové smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Chile.