Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 2. 2017

Novinky ve verzi WINLEX 2017, stav k 1. 2. 2017

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2017, stav k 1. 2. 2017
Předchozí verze: WINLEX 2017, stav k 1. 1. 2017
K dispozici od: 1. 2. 2017

Nová verze programu WINLEX obsahovala k 1. únoru 2017 přes 40 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 10 100 předpisů různé právní síly.

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. únoru 2017 obsahoval například tyto předpisy:

 • Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin
 • Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 19/16 ve věci návrhu na zrušení části § 4 odst. 2 a části přílohy č. 1 části B bodu 2 písm. b) vyhlášky č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016
 • Pokyny, sdělení, stanoviska a informace MF ČR a GFŘ, včetně Finančního zpravodaje č. 1 z roku 2017 – Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2016 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2016 a lhůt pro uplatnění nároku na vrácení daně ze zelené nafty po novele zákona č. 453/2016 Sb., kterým se mění zákon o spotřebních daních

Zařazeny jsou rovněž sdělení České národní banky, důležité informace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, nálezy Ústavního soudu ČR a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.


Do další aktualizace budou zařazeny například:

 • Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní – tisk 873. Tento zákon obsahuje téměř 500 novelizačních změn – 196 změn zákona o daních z příjmů, 124 změn zákona o dani z přidané hodnoty, změny daňového řádu atd.
 • Zákon ze dne 17. ledna 2017, kterým se mění zákon č. 254/2009 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • Zákon ze dne 17. ledna 2017, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,
 • Zákon ze dne 17. ledna 2017 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
 • Zákon ze dne 17. ledna 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti
 • Zákon ze dne 17. ledna 2017 o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí