Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 12. 2016

Novinky ve verzi WINLEX 2016, stav k 1. 12. 2016

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2016, stav k 1. 12. 2016
Předchozí verze: WINLEX 2016, stav k 1. 11. 2016
K dispozici od: 1. 12. 2016

Nová verze programu WINLEX obsahovala k 1. prosinci 2016 přes 120 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 9 900 předpisů různé právní síly.

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. prosinci 2016 obsahoval například tyto předpisy:

 • Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu
 • Vyhláška o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru
 • Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2017 až 2021
 • Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017
 • Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby
 • Vyhlášky provádějící nový zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon
 • Důležité informace MF ČR a zdravotních pojišťoven o změně bankovních účtů pro platbu zdravotního pojištění - změna v souvislostí s novelizací zákona o rozpočtových pravidlech. Všechny pojišťovny v ČR zruší do 10. února 2017 své účty u komerčních bank a vytvoří si nové účty u České národní banky (ČNB). Zaměstnavatelé, OSVČ a další plátci budou zasílat pojistné na účty s odlišným číslem, než na které byli dosud zvyklí.)
 • Pokyny, sdělení, stanoviska a informace MF ČR, GFŘ a Finanční správy, zejména pokud jde o elektronickou evidenci tržeb, její zavádění a připravované změny v ní, o rozšíření režimu reverse charge od 1. 10. 2016, k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, k novému vzoru tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a pokyny k povolení podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Zařazena jsou rovněž nová sdělení České národní banky, důležité informace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.