Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 11. 2016

Novinky ve verzi WINLEX 2016, stav k 1. 11. 2016

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2016, stav k 1. 11. 2016
Předchozí verze: WINLEX 2016, stav k 1. 10. 2016
K dispozici od: 1. 11. 2016

Nová verze programu WINLEX obsahovala k 1. listopadu 2016 přes 130 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 9 900 předpisů různé právní síly.

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. listopadu 2016 obsahoval například tyto předpisy:

 • Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku – zákon o daních z příjmů a trestní zákoník.
 • Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon.
 • Zákon o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře.
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, a další související zákony.
 • Zákon, kterým se mění volební zákony a další související zákony.
 • Zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.
 • Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2017 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2017 a o zvýšení důchodů v roce 2017.
 • Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2017.
 • Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2017.
 • Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017.
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., notářský tarif.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců.
 • Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu.
 • Pokyny, sdělení, stanoviska a informace MF ČR a GFŘ.

Zařazeny jsou rovněž nové nálezy Ústavního soudu ČR, nová sdělení České národní banky, důležité informace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.