Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 10. 2016

Novinky ve verzi WINLEX 2016, stav k 1. 10. 2016

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2016, stav k 1. 10. 2016
Předchozí verze: WINLEX 2016, stav k 1. 9. 2016
K dispozici od: 3. 10. 2016

Nová verze programu WINLEX obsahovala k 1. říjnu 2016 přes 150 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 9 800 předpisů různé právní síly.

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. říjnu 2016 obsahoval například tyto předpisy:

 • Zákon o centrální evidenci účtů a právní předpisy, které mění související zákony.
 • Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a právní předpisy, které mění související zákony.
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, a další související zákony.
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, a zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek.
 • Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení.
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, a další související zákony i vyhlášky jej provádějící.
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí.
 • Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních.
 • Nařízení vlády o stanovení prioritních dopravních záměrů.
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku.
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách.
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči.
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.
 • Nařízení vlády o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty.
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem.
 • Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice.
 • Pokyny, sdělení, stanoviska a informace MF ČR a GFŘ.

Zařazeny jsou rovněž nová sdělení České národní banky, důležité informace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.