Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 7. 2016

Novinky ve verzi WINLEX 2016, stav k 1. 7. 2016

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2016, stav k 1. 7. 2016
Předchozí verze: WINLEX 2016, stav k 1. 6. 2016
K dispozici od: 1. 7. 2016

Aktualizace programu WINLEX obsahovala k 1. červenci 2016 přes 190 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 9 600 předpisů různé právní síly.

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. červenci 2016 obsahoval například tyto předpisy:

 • Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
 • Zákon o hazardních hrách a související zákony
 • Zákon o dani z hazardních her
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, a některé další zákony
 • Prováděcí nařízení vlády a vyhlášky k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a některé další zákony
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech

Zařazeny jsou rovněž pokyny, sdělení, stanoviska a informace MF ČR a GFŘ, sdělení České národní banky, důležité informace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, nálezy Ústavního soudu ČR a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.