Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 6. 2016

Novinky ve verzi WINLEX 2016, stav k 1. 6. 2016

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2016, stav k 1. 6. 2016
Předchozí verze: WINLEX 2016, stav k 1. 5. 2016
K dispozici od: 1. 6. 2016

Aktualizace programu WINLEX obsahovala k 1. červnu 2016 přes 120 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 9 500 předpisů různé právní síly.


Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. červnu 2016 obsahoval například tyto předpisy:

 • Zákon, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky, (notářský tarif)
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci,
 • Vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a způsob úhrady
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod
 • Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů
 • Pokyny a informace MF ČR a GFŘ zveřejněné mj. ve Finančních zpravodajích č. 5 a 6/2016

Zařazeny jsou rovněž sdělení České národní banky, důležité informace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.