Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 3. 2016

Novinky ve verzi WINLEX 2016, stav k 1. 3. 2016

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2016, stav k 1. 3. 2016
Předchozí verze: WINLEX 2016, stav k 1. 2. 2016
K dispozici od: 1. 3. 2016

Aktualizace programu WINLEX obsahovala k 1. březnu 2016 přes 60 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 9 400 předpisů různé právní síly.
Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. březnu 2016 obsahoval například tyto předpisy:

  • Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
  • Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, a zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
  • Zákon, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
  • Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a některé další zákony
  • Významné novelizace zákonů o branné povinnosti a o ozbrojených silách ČR
  • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)
  • Novelizace důležitých nařízení vlády o stanovení přímých plateb a dotací zemědělcům a o provádění ekologického zemědělství
  • Nové nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
  • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech
  • Pokyny a informace MF ČR a GFŘ zveřejněné ve Finančních zpravodajích č. 2, 3 a 4 z roku 2016 - od 1. 1. 2016 není FZ vydáván v tištěné, ale pouze v elektronické podobě

Zařazeny jsou rovněž nové nálezy Ústavního soudu, sdělení České národní banky, důležité informace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.