Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 12. 2013

Novinky ve verzi WINLEX 2013, stav k 1. 12. 2013

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2013, stav k 1. 12. 2013
Předchozí verze: WINLEX 2013, stav k 1. 11. 2013
K dispozici od: 2. 12. 2013

Aktualizace programu WINLEX k 1. 12. 2013 obsahuje více než 7 300 právních předpisů především z oblastí daňového, obchodního, občanského a pracovního práva.
Oproti stavu k 1. 11. 2013 je v programu WINLEX obsaženo více než 230 novelizovaných nebo nově zařazených norem různé právní síly.

Kompletní seznam předpisů k 1. 12. 2013Mimořádná aktualizace pro předplatitele programu WINLEX 2014: stav k 15. 12. 2013

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


Úvodem je třeba říci, že 27. listopadu 2013 schválila Poslanecká sněmovna všechna čtyři zákonná opatření Senátu – tj. zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů a zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon o veřejných zakázkách. Tím fakticky vstoupila do českého právního řádu s účinností od 1. ledna 2014.

Zatímco první dvě zákonná opatření byla obsažena v minulé měsíční aktualizaci programu WINLEX, další dvě jsou nyní zařazena nově. V lednové verzi právních předpisů WINLEX budou pak zapracována do jednotlivých zákonů. Pro zajímavost - jen zákonné opatření daňové obsahuje 843 změn, resp. vstupů do zákona o daních z příjmů.

WINLEX k 1. prosinci dále obsahuje například:

  • rozhodnutí prezidenta republiky o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti,
  • nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím,
  • řadu vyhlášek provádějících katastrální zákon,
  • novelu vyhlášky o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem,
  • nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob,
  • vyhlášku o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014
  • a řadu dalších prováděcích norem k novému občanskému zákoníku.

Zařazeny jsou rovněž nové pokyny, informace a sdělení Ministerstva financí, GFŘ, FAÚ MF ČR a České národní banky a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.