Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 3. 2013

Novinky ve verzi WINLEX 2013, stav k 1. 3. 2013

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2013, stav k 1. 3. 2013
Předchozí verze: WINLEX 2013, stav k 1. 2. 2013
K dispozici od: 5. 3. 2013

Aktualizace programu WINLEX k 1. 3. 2013 obsahuje plná znění více než 6 000 právních předpisů především z oblastí daňového, obchodního, občanského a  pracovního práva.

Oproti stavu k 1. 2. je v produktu obsaženo více než 100 novelizovaných nebo nově zařazených norem různé právní síly.
Kompletní seznam předpisů v nejnovější aktualizaci


Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


Mezi nejdůležitější změny v této verzi právních předpisů WINLEX patří novelizace zákona o spotřebitelském úvěru, rozsáhlá novelizace zákona o léčivech a dále novelizace vysokoškolského zákona, zákona o specifických zdravotních službách, novelizace vyhlášky o stanovení hygienických požadavků na kosmetické výrobky a některých cenových vyhlášek atd.

Výběr z nově zařazených předpisů

WINLEX k 1. březnu obsahuje mimo jiné tyto nově zařazené předpisy a další informační dokumenty:

  • zákon o obětech trestných činů,
  • vyhláška o náležitostech nabídky pojištění důchodu a řada důležitých pokynů a informací Ministerstva financí, např. k uplatnění DPH u zdravotnických prostředků od 1. 1. 2013,
  • informace GFŘ k prokázání daňové rezidence u fyzických a právnických osob pro účely stanovení srážkové daně dle zákona o daních z příjmů ve znění účinném od 1. 1. 2013,
  • stanovisko k výpočtu dílčího základu pro odvod z loterií a jiných podobných her povolovaných na základě § 2 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (dále jen „loterní zákon“),
  • informace ke správě daní z nemovitostí od 1. ledna 2013,
  • informace GFŘ k aplikaci § 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, (nespolehlivý plátce),
  • vzorový příklad na výpočet zálohy na daň u poplatníka, na kterého se vztahuje při výpočtu zálohy solidární zvýšení daně,
  • informace o schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek za účetní období roku 2012 a další.