Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 1. 2011

Novinky ve verzi WINLEX 2011, stav k 1. 1. 2011

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2011, stav k 1. 1. 2011
Vztaženo k verzi: WINLEX 2010, stav k 1. 9. 2010
K dispozici od: 6. 1. 2011

Aktualizace právního systému WINLEX k 1. 1. 2011 obsahovala plná znění více než 4 500 právních předpisů především z oblastí daňového, obchodního, občanského a pracovního práva.

Oproti předchozí verzi tato aktualizace zahrnovala více než 300 nově zařazených a novelizovaných právních norem.

 

Novelizované a nově zařazené předpisy

WINLEX k 1. lednu obsahuje novelizace zákoníku práce, obchodního zákoníku, zákona o účetnictví, zákona o daních z příjmů, zákona o nemocenském pojištění, zákona o bankách, zákona o soudních exekutorech, zákona o pojistném na sociálním zabezpečení, zákona o sociálních službách, zákona o zaměstnanosti, zákona o veřejných zakázkách, zákona o stavebním spoření, zákona o sdružování v politických stranách atd.

Platnosti pozbyly nebo naopak účinnosti nabyly desítky zákonů a program WINLEX na tyto změny reaguje. Mezi nově zařazené předpisy v této verzi patří např. zákon o finančním zajištění, zákon o krajském referendu, zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2011, vyhláška o náhradě ušlého výdělku a náhradě hotových výdajů při správě daní a mnoho dalších zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, které vyšly ve Sbírce zákonů.