Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Poradíme vám, jak vybrat účetní program za rozumnou cenu. Seminář je zdarma

8.4 Zálohy v cizí měně

Pokud vystavujete zálohové faktury v cizí měně, je nutné vyčíslit kurzový rozdíl z důvodu rozdílného kurzu likvidace, příp. daňového dokladu, a konečné zúčtovací faktury. V agendě Vydané faktury POHODA umožňuje v konečné zúčtovací faktuře přepočítat odpočet zálohy na domácí měnu kurzem likvidace zálohové faktury, případně kurzem daňového dokladu ze zálohy. Přitom celková fakturovaná hodnota, od které se záloha odečítá, zůstává přepočítaná na domácí cenu pomocí kurzu konečné zúčtovací faktury.

147_OdpocetZalohy.png

K přepočtu slouží pole Kurz likvidace / daň. dokladu k záloze v dialogovém okně Odpočet zálohy v cizí měně. Zobrazí se při odpočtu zálohové faktury v cizí měně do konečné zúčtovací faktury. Pokud je záloha zlikvidovaná jedním dokladem ve stejné měně jako záloha, načte se kurz likvidace či daňového dokladu do pole automaticky. V ostatních případech bude nutné kurz doplnit ručně. Hodnota kurzového rozdílu se automaticky vyčíslí na záložce Zaúčtování, jakmile uložíte konečnou zúčtovací fakturu. Kurzový rozdíl se zaúčtuje na nákladový, resp. výnosový účet, který máte zadaný v agendě Globální nastavení v sekci Cizí měny, a protiúčet bude vycházet z nastavené předkontace konečné zúčtovací faktury.

Informaci o tom, jaký kurzový rozdíl vznikl a jakým kurzem byl odpočet zálohy přepočten, získáte ve stavovém řádku, a to v případě, že se budete kurzorem nacházet na řádku s odpočtem zálohy.