Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

8.4 Zálohy v cizí měně

Pokud vystavujete zálohové faktury v cizí měně, je nutné vyčíslit kurzový rozdíl z důvodu rozdílného kurzu likvidace, příp. daňového dokladu, a konečné zúčtovací faktury. V agendách Vydané faktury a Přijaté faktury POHODA umožňuje v konečné zúčtovací faktuře přepočítat odpočet zálohy na domácí měnu kurzem likvidace zálohové faktury, případně kurzem daňového dokladu ze zálohy. Přitom celková fakturovaná hodnota, od které se záloha odečítá, zůstává přepočítaná na domácí měnu pomocí kurzu konečné zúčtovací faktury.

Zálohy v cizí měně

K přepočtu slouží pole Kurz likvidace / daň. dokladu k záloze v dialogovém okně Odpočet zálohy v cizí měně. Zobrazí se při odpočtu zálohové faktury v cizí měně v konečné zúčtovací faktuře. Pokud je záloha zlikvidovaná jedním dokladem ve stejné měně, načte se kurz likvidace či daňového dokladu do pole automaticky. V ostatních případech bude nutné kurz doplnit ručně. Hodnota kurzového rozdílu se automaticky vyčíslí na záložce Zaúčtování, jakmile uložíte konečnou zúčtovací fakturu. Kurzový rozdíl se zaúčtuje na nákladový, resp. výnosový účet, který máte zadaný v agendě Globální nastavení v sekci Cizí měny, a protiúčet bude vycházet z nastavené předkontace konečné zúčtovací faktury.

Informaci o tom, jaký kurzový rozdíl vznikl a jakým kurzem byl odpočet zálohy přepočten, získáte ve stavovém řádku, pokud se budete kurzorem nacházet na řádku s odpočtem zálohy.